فهرست

گروه مورد مطالعه و آزمایشات تخصصی

مطالعه تاکنون در دو فاز انجام گرفته است .در فاز نخست ، با سرشماری از جمعیت سالمند شهر امیر کلا ، از تعداد 2234 نفر ، 1616نفر در این مطالعه شرکت نمودند (درصد پاسخ 72.3% ). مرحله دوم طرح در تاریخ 15 /1395/1با دعوت مجدد از کلیه سالمندانی که در مرحله اول شرکت داشتند آغاز شد.

 

از کلیه سالمندان برای شرکت در مطالعه دعوت بعمل آمد. مصاحبه کننده ها ابتدا به منزل افراد سالمند مراجعه و پس از تکمیل پرسشنامه اولیه، نمونه خون ناشتا برای انجام آزمایشات بیوشیمیایی و هورمونی و... اخذ و بقیه ارزیابی های بالینی(شامل: اندازه گیری توده معدنی استخوان ، معاینات تخصصی چشم پزشکی، دندانپزشکی، روانپزشکی، ارزیابی کامل تغذیه ای سالمندان، اندازه گیری قدرت عضلات و وضعیت تعادل، بررسی وضعیت سقوط، ارزیابی وضعیت اختلالات اندوکرین، بیماریهای قلبی- عروقی، مشکلات گوارشی، ارولوژی و نمونه گیری از بافتهای مو، ناخن و بزاق اخذ....) انجام گردید.

 

در مرحله دوم طرح نیز از این افراد، ضمن جمع آوری داده های مرحله اول، از آنها برای ادامه مطالعه و انجام معاینات دعوت بعمل آمد.

خلاصه نحوه پیگیری افراد:

  از طریق تماس تلفنی هر شش ماه با افراد سالمند تماس گرفته می شود و هر دو سال مطالعه تکرار می شود. مرحله دوم طرح از 95 آغاز گردید.