فهرست

کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران

 

دانشگاه علوم پزشکی بابل با همکاری انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران در نظر دارد" کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران" را از تاریخ 11 الی 13 مهر ماه 1397 " با امتیاز بازآموزی" در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار نماید.

محورهای کنگره:

  1. -           تومور  
  2. -           تروما
  3. -           ستون فقرات
  4. -           عروق مغزی
  5. -           اعصاب محیطی

آخرین مهلت جهت ارسال چکیده مقالات: 97/05/10

آدرس دبیرخانه: بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، پژوهشکده سلامت

لینک درگاه همایش

   تلفکس:32190557-011