فهرست

هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران

هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران از تاریخ 25 الی 27 آذرماه سال جاری توسط شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشارکت سازمان ها و ارگانهای ذیربط به صورت مجازی برگزار می شود.

کنگره مذکور با بهره گیری از تجربیات اساتید و متخصصان حوزه اخلاق پزشکی و تاکید بر همه گیری کووید 19 و آموزش اخلاق حرفه ای فرصت مناسبی را برای بیان چالش های اخلاقی مطرح در زمینه همه گیری کووید 19، اصول اخلاقی مدیریت همه گیری و ملاحظات کاربردی در اجرای اصول اخلاقی آن فراهم خواهد ساخت.

شایان ذکر است این کنگره دارای امتیاز بازآموزی برای کلیه مشمولان آموزش مداوم و نیز امتیاز فرهنگی برای اعضای هیات علمی است و  فرصت ارسال مقالات از 10 مهرماه  لغایت 10 آبان ماه می باشد.