بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر یوسف یحیی پور

دکتر یوسف یحیی پور

دکترای تخصصی (PhD) / استاد ویروس شناسی پزشکی

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132190557
تلفن داخلی 273
فکس 01132190557
پست الکترونیکی uyahyapoor@yahoo.com