بارگزاری
فهرست
دکتر شهناز برات

دکتر شهناز برات دکترای تخصصی پزشکی / زنان و زایمان

دکتر میرسعید رمضانی

دکتر میرسعید رمضانی دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

دکتر محمد رحیمی

دکتر محمد رحیمی پزشک عمومی

دکتر مریم سیدمجیدی

دکتر مریم سیدمجیدی دکترای تخصصی دندانپزشکی / آسیب‌ شناسی دهان‌، فک و‌ صورت

دکترعلی بیژنی

دکترعلی بیژنی دکترای تخصصی پژوهشی (PhD by Research) / اپیدمیولوژی

دکتر علی رستمی

دکتر علی رستمی دکترای تخصصی (PhD) / انگل‌شناسی پزشکی

دکتر خدابخش جوانشیر

دکتر خدابخش جوانشیر دکترای تخصصی (PhD) / فیزیوتراپی

دکتر رومینا حمزه پور

دکتر رومینا حمزه پور دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

دکتر پویا طیبی

دکتر پویا طیبی دکترای فوق تخصصی بالینی / جراحی عروق

دکتر محمود صادقی

دکتر محمود صادقی دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های عفونی

دکتر الهه فردوسی شاهاندشتی

دکتر الهه فردوسی شاهاندشتی دکترای تخصصی (PhD) / زیست فناوری پزشکی

دکتر عبدالرضا دارایی

دکتر عبدالرضا دارایی دکترای تخصصی (PhD) / ژنتیک پزشکی

دکتر محجوبه بتیار

دکتر محجوبه بتیار دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

دکتر فرشته پورعبدالحسین

دکتر فرشته پورعبدالحسین دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی

اباذر پورنجف

اباذر پورنجف دکترای تخصصی (PhD) / باکتری شناسی

دکتر سعید ابروتن

دکتر سعید ابروتن دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) / الکتروفیزیولوژ

دکتر علیجان احمدی آهنگر

دکتر علیجان احمدی آهنگر دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های مغز و اعصاب

دکتر زهرا معماریانی

دکتر زهرا معماریانی دکترای تخصصی (PhD) داروسازی / داروسازی سنتی

دکتر فاطمه غفاری

دکتر فاطمه غفاری دکترای تخصصی (PhD) / پرستاری

دکتر ساناز مهربانی طبری

دکتر ساناز مهربانی طبری دکترای فوق تخصصی بالینی / گوارش کودکان

دکتر عمادالدین موعودی

دکتر عمادالدین موعودی دکترای تخصصی پزشکی / جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محسن محمدی

دکتر محسن محمدی دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری‌های عفونی کودکان

دکتر حامد مهدی نژاد گرجی

دکتر حامد مهدی نژاد گرجی دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری‌های ریه

دکتر مجتبی قنبری قلعه

دکتر مجتبی قنبری قلعه دکترای تخصصی (PhD) / پرستاری

دکتر مجید نبی پور

دکتر مجید نبی پور دکترای فوق تخصصی بالینی / خون و سرطان بالغین

دکتر یوسف یحیی پور

دکتر یوسف یحیی پور دکترای تخصصی (PhD) / ویروس شناسی پزشکی