فهرست

مطالعه سلامت و سالمندی امیرکلا

(Amirkola Health and Ageing Project (AHAP

 

مطالعه کوهورت سلامت و سالمندی امیرکلا (AHAP) پس از تصویب (تاریخ 6/30/ 89 13) در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت  با نظارت پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل از تاریخ 11/1/ 1389  در تمامی  افراد 60 سال و بالاتر شهر امیرکلا با هدف تعیین شیوع و بروز مشکلات شایع پزشکی دوران سالمندی شروع  بکار نمود.

 • مشکلات مورد بررسی این مطالعه عبارتست از:
  • حوادث (سقوط)
  • اختلالات گوارشی
  • اختلالات اندوکرین
  • بیماریهای متابولیک
  • اختلالات ارولوژیک
  • اختلالات روانپزشکی
  • اختلالات اسکلتی عضلانی
  • اختلالات ناتوانی عملکردی و وابستگی
  • و ...