فهرست

برنامه ی استراتژیک

 برنامه استراتژیک پژوهشکده سلامت

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

مقدمه:

       برنامه ریزی بر مبنای هدف های راهبردی و استراتژیک يك امر ضروری محسوب می شود. محدوديت منابع مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني از يك طرف و ارزش حياتي زمان از طرف ديگر، ايجاب مي كند هر سازماني برنامه هاي كوتاه مدت و دراز مدت خود را با لحاظ اولويتها تدوين نموده و  اين برنامه ها را در سر لوحه فعاليتهاي خود قرار دهد. از اینرو در راستاي نهادينه کردن فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه علوم پزشکی بابل و حركت علمي در عرصه پژوهش، پژوهشکده مفتخر است برنامه هاي خود را در قالب برنامه استراتژيك تدوين و به مرحله اجراء بگذارد.

چشم انداز (Vision)

    این پژوهشکده متشکل از 4 مرکز تحقیقات سلولی – مولکولی، بهداشت باروری و ناباروری، بیمایهای غیر واگیر اطفال و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در نظر دارد تا از طریق پژوهش‌های کاربردی – بنیادی، موجبات گسترش علم را فراهم آورده و با توسعه و ارتقای تحقیقات و همچنین تلاش مداوم پژوهشگران در راستای چشم انداز، به نحوی گام بر دارد تا در عرصه تولید علم و فنآوري‌هاي نوين، همواره به عنوان یک مرجع، پيشرو درگستره پژوهش‌هاي مرتبط با سلامت، در سطح کشور شناخته شود و مصداق بارز انجام تحقیق در خدمت ارتقای سلامت جامعه باشد.  چشم انداز برنامه‌هاي این پژوهشکده ، بشرح زير ميباشد:

 • توسعه پژوهش هاي كاربردي و بنيادي نظام سلامت  با تاکید بر تحقیقات بالینی در حیطه های 4 مرکز تحقیقاتی تحت پوشش پژوهشکده سلامت
 • ايجاد بستر مناسب برای تولید علم با بهره گيري از فناوري های نوين
 • بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در نظام آموزش و پژوهش

رسالت(Mission)

    به منظور توسعه و بهبود سلامت جامعه، پژوهشکده عهده دار فراهم نمودن بستری مناسب براي پژوهشگران جهت انجام تحقیقات بنیادی-کاربردی مرتبط با سلامت و متناسب با نیاز جامعه می باشد که با تکیه بر ارزشهای اسلامی- اخلاقی و با بهره گیری از سرمایه های انسانی و  منابع دولتی حداکثر تلاش خود را مبذول خواهیم نمود.

    ارزشها (Values)

 • رعايت اصول اخلاقي در کلیه مراحل پژوهش
 • ارج نهادن به جايگاه والاي تحقیق و محقق
 • تحقیق بر اساس نیازها و اولویت های جامعه
 • هدفمندی در انجام تحقیق
 • حمایت از پژوهشگر
 • گسترش ارتباطات ملي و بين المللي در حوزه پژوهش های حوزه سلامت
 • توسعه پايدار و عدالت اجتماعي در بکارگیری نتایج

هدف کلی:

ارتقا کمی و کیفی پژوهش هاي بنیادی و کاربردی نظام سلامت در مراکز تحقیقاتی تحت پوشش پژوهشکده سلامت

 

اهداف اختصاصی:

 1. گسترش ارتباطات ملي و بين المللي در حوزه پژوهش
 2. ايجاد بستر مناسب برای بهره گيري از فناوري هاي نوين در حوزه پژوهش
 3.  جهت دهی تحقيقات در راستای تولید علم و کابردی نمودن نتایج آن
 4. جذب و توسعه منابع انساني
 5. جذب و توسعه منابع مالي جهت تجهیز آزمایشگاه جامع پژوهشکده سلامت
 6. ارتقائ امور آموزشی دانشجویان دکترای تخصصی پژوهش محور

  

ردیف

اهداف اختصاصی

فعالیت ها

1

گسترش ارتباطات ملي و بين المللي در حوزه پژوهش

 

راه اندازی دفتر روابط بین الملل و برقراری لینک اطلاعاتی با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی بین الملل

بر قراری ارتباط با مراکز بین املل مرتبط با فیلد های تحقیقاتی موجود

فراهم سازی استفاده از فرصت های مطالعاتی توسط اعضا هیات علمی

2

ايجاد بستر مناسب برای بهره گيري از فناوري هاي نوين در حوزه پژوهش 

تاسیس مراکز تحقیقاتی جدید و راه اندازی مراکز تحقیقاتی مشترک

توانمندسازی پژوهشگران

جذب هیات علمی مورد نیاز مراکز تحقیقاتی دانشگاه

3

جهت دهی تحقيقات در راستای تولید علم و کاربردی نمودن نتایج آن

معرفی توانمندی های دانشگاه به بخش صنعت

حمایت از طرح های تحقیقاتی مرتبط با صنعت

مجهز نمودن مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های تحت پوشش

ارسال نتایج طرح ها به سازمان های مرتب

4

جذب و توسعه منابع انساني

جذب هیات علمی مورد نیاز مراکز تحقیقات دانشگاه

جذب پژوهشگر و پشتیبان پژوهش

ارتقائ سطح علمی و مهارتی اعضا هیات علمی و غیر علمی بخش پژوهش

پذیرش دانشجوی جدید در مقطع   PhD by Research در رشته های جدید

برگزاری کارگاه های مشترک توانمندسازی

5

 جذب و توسعه منابع مالي

افزایش حمایت مادی از طرح های تحقیقاتی

جذب منابع مالی از طریق معرفی طرح های تحقیقاتی به NGO

   افزایش بودجه های تشویقی مقالات

6

ارتقائ امور آموزشی دانشجویان دکترای تخصصی پژوهش محور

برگزاری کلاس ها، سمینارها، ژوزنال کلاب هفتگی ویژه دانشجویان دکترای پژوهش محور و اعضای هیات علمی پژوهشی