فهرست

توجه به درگیری دیگر ارگان های بدن  غیر از سیستم تنفسی در کودکان مبتلا به عفونت کووید -19 حائز اهمیت است.

برگرفته شده از پروژه:

تظاهرات بالینی و عوارض کووید_19  در کودکان مبتلا مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا در سالهای 1398-1399

کد طرح: 724133046

 کرونا ویروس ها خانواده ای از ویروس ها هستند که می توانند ارگان های حیاتی مانند سیستم تنفسی، عصبی، گوارشی و کلیه ها را درگیر کند،  ولی عمدتا تاثیر آن بر سیستم تنفسی با طیف وسیعی از سرماخوردگی تا نشانگان حاد تنفسی می باشد و به علت پنومونی و مشکلات تنفسی موجب مرگ افراد شود. ابتلا به کووید 19 می تواند همه سنین را درگیر کند و کودکان از این امر مستثنی نیستند. سیستم ایمنی کودکان در حال تکامل و پاسخ آن در مقایسه با ویروس با بزرگسالان متفاوت  است. محققین گرازش کردند که کودکان در مقایسه با بزرگسالان علایم بالینی کمتری را تجربه می کنند. البته علایم بالینی در کودکان کشورهای مختلف متفاوت است. علیرغم گسترش جهانی این بیماری، اپیدمی و الگوی بالینی کووید 19 بویژه برای کودکان هنوز ناشناخته است و خطرات همراه با کووید 19 در کودکان دقیقا' مشخص نیست. در همین راستا بررسی تظاهرات بالینی و عوارض کووید_19  در کودکان مبتلا مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا در سالهای 1398-1399 نشان داد که در حدود یک سوم از کودکان علایم گوارشی و یک پنجم از این کودکان اختلال در شاخص های کلیوی و آنزیم های کبدی را تجربه کردند بنابراین پیشنهاد می شود که به درگیری دیگر ارگان های بدن  غیر از سیستم تنفسی در کودکان مبتلا به عفونت کووید -19 باید توجه کرد.