فهرست

گزارش کارگاه مجازی «اصول و مبانی اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی»

دوره آنلاین اصول و مبانی اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی، توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل و با تدریس جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی، دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، در تاریخ 19 مرداد ماه ۱۴۰۰ از ساعت 13.30 الی 15.30 ویژه اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی وکارشناسان پژوهش برگزار گردید.