فهرست

تظاهرات عصبی در میان بیماران مبتلا به COVID-19

تظاهرات عصبی در میان بیماران مبتلا به COVID-19 شایع و قابل توجه به نظر می‌رسد.

از اواخر سال 2019 تا به امروز ویروس جدیدی از خانواده کرونا ویروس ها در حال تهدید جامعه انسانی است. نگرانی ها از بابت کرونا ویروس جدید، یا همان بیماری کووید-19 از این جهت است که برای سومین بار در کمتر از دو دهه اخیر، جهان با یک اپیدمی مرگ بار ناشی از کرونا ویروس ها روبرو شده است. این بیماری طیف وسیعی از علایم بالینی را به همراه داشته است و با تظاهرات متفاوتی در دستگاههای مختلف بدن ظاهر شده است. بررسی تظاهرات عصبی بیماران مبتلا به بیماری کرونا ویروس بستری در بیمارستان آیت الله روحانی بابل نشان داد که تظاهرات عصبی در میان بیماران مبتلا به کوید-19 شایع و قابل توجه است. بنابراین، پیشنهاد می شود که کارکنان مراقبت های بهداشتی این علائم را به ویژه در پاندمی COVID-19 جدی بگیرند و اقدامات پیشگیرانه و محافظتی را انجام دهند.

برگرفته شده از پروژه: تظاهرات عصبی بیماران مبتلا به بیماری کرونا بستری در بیمارستان آیت الله روحانی بابل  کد طرح: 724133033