فهرست

دومین کنگره تخصصی کشوری آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا

کنگره کشوری آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا با رویکرد بیماریهای خون که به صورت مجازی در تاریخ 23-21 دی ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار خواهد شد.

محققن گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق وب سایت کنگره به نشانی اینترنتیhttps://hmlc3.goums.ac.ir مراجعه نمایند.