فهرست

فراخوان شرکت در بيست و ششمین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي (اطلاعیه :معاونت تحقیقات و فناوری)

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه که حائز اختراع هستند

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت برگزاری بيست و ششمین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي،شناسایی و معرفی مخترعین و فناوران حوزه سلامت را در دستور کار قرار داده است . لذا اطلاعات زیر را حداکثر تا تاریخ1399/6/1به معاونت اعلام فرمایید.

نام و نام خانوادگی:                                    کدملی :                           محل تولد:

سال تولد:                                                تلفن همراه:                      آخرین مدرک تحصیلی   :               

مرتبه علمی:                                             رشته تحصیلی :                  محل خدمت:

پست الکترونیکی:

عنوان اختراع:

درصد مشارکت داوطب:

گواهی ثبت اختراع داخلی: دارد       ندارد

پتنت خارجی : دارد      ندارد

به مرحله تولید انبوه رسیده است ؟بلی    خیر