فهرست

ضرورت رعایت نکات ایمنی درآزمایشگاه ها،کارگاه ها،کلاس‌های درس و  ....

با توجه به خبر ناگوار حادثه یک کلینیک در شمال تهران و مرحوم شدن تعدادی از هم وطنان و همکاران، تحلیل‌های اولیه نشان می‌دهند که بزرگترین علت این حادثه و البته حوادث مشابه در گذشته، عدم رعایت استانداردها می باشد ، مستدعی است در خصوص ایمنی آزمایشگاه ها، کارگاه ها، کلاس‌های درس و حتی خوابگاه های دانشجوئی، کنترل و نظارت بیشتری اعمال شده و از بروز حوادث تلخ و جبران ناپذیر پیشگیری گردد.

قابل توجه تمامی کارشناسان ،دانشجویان و اساتید بزرگوار پیرو تاکید مسئولین ذیربط در مورد رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه ها، اداره بازرسی دانشگاه آماده هر نوع همکاری و کار میدانی می باشد.