فهرست

سومین همایش ملی شفای پایدار به صورت غیر حضوری در دانشگاه علوم پزشکی بابل

تغییر زمان برگزاری همایش

 سومین همایش ملی شفای پایدار با امتیاز فرهنگی ویژه اعضای محترم هیات علمی و امتیاز آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه که مقرر بود در تاریخ 13 اسفند ماه سال 1398 در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شود، به سبب همه گیری کووید-19 در روز چهارشنبه مورخ 1/5/1399 ( از ساعت 9 لغایت 30/12 صبح) و به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.

محورهای اصلی سومین همایش ملی شفای پایدار

1 . بررسی رجالی و فقه الحدیثی رساله ذهبیه

2. سلامت معنوی

3. جریان شناسی نویسندگان روایات طبی

 

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی ونرم افزار های مورد نیاز بر لینک زیر کلیک نمایید.