فهرست

اعلام تمدید مجدد زمان ثبت نام متقاضیان در برنامه پزشک پژوهشگر

با توجه به آغاز تمدید زمان ثبت نام هفتمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر ، جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به سامانه http://rcd.research.ac.ir/ مراجعه نمایید.

مهلت ثبت نام در فراخوان و ارسال مدارک از ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ می باشد. پذیرفته شدگان از اول مهرماه ۱۳۹۹ دوره های آموزشی خود را آغاز می کنند.