فهرست

فراخوان ثبت اولویت های پژ‍وهشی پروژه های تحصیلات تکمیلی و پسا دکترا از طریق سامانه ستاپ

سامانه تامین اعتبار پژوهشی "ستاپ" با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و راه اندازی شد.

این سامانه با هدف استفاده از ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران پسادکترا برای کمک به رفع چالش های فناوری کشور، همچنین تقاضا محور کردن پروژه های دانشگاهی و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای پرداخت کمک هزینه زندگی  به دانشجویان تحصیلات تکمیلی راه اندازی شده است.

علاقه مندان می توانند برای ثبت اولویت های پژوهشی دستگاه ذیربط به سامانه http://setup.atf.gov.ir/  مراجعه کنند.