فهرست

عقد تفاهم نامه همکاری با کلینیک آموزشی، پژوهشی و مشاوره باران

به منظور ایجاد زمینه همکاری های آموزشی ،پژوهشی و مشاوره در راستای شناسایی و کاهش آسیب های روانی و اجتماعی ، یک تفاهم نامه بین کلینیک آموزشی، پژوهشی و مشاوره باران به مدیریت جناب آقای محمدرضا شعبانیان و پژوهشکده سلامت عقد گردید. زمینه های همکاری عبارتند از :

تسهیل در انجام طرح های پژوهشی/ داوری طرح های پژوهشی/حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی /برگزاری کارگاه و همایش های مرتبط با اهداف پزوهشکده و کلینیک باران