فهرست

اولین سمپوزیوم مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی

اولین سمپوزیوم " مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی " با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو پاستور ایران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و مرکز تحقیقات فناوری های نوین قلب و عروق به تاریخ ۳ بهمن ماه ۹۸ در مرکز قلب تهران برگزار می گردد.

محورهای سمپوزیوم:

زیرساخت­ها در مطالعـات پیش ­بالینـی

الزامـات و قوانیـن در حـوزه علـوم حیوانات آزمایشگـاهی

مدل­هـای حیــوانی و مطالعـات پیش ­بالینـی

 

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه سمپوزیوم با شماره ۸۳۵۳۲۳۹۲ - ۰۲۱ تماس حاصل  نمایند.