فهرست

فراخوان نهم طرح های تحقیقاتی نیماد

بدینوسیله فراخوان نهم طرح های تحقیقاتی (15 آذرماه لغایت 15 دی ماه 1398) موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) را به استحضار می رساند. در این راستا، سامانه مدیریت پژوهش موسسه (www.rms.nimad.ac.ir) از روز 15 آذر لغایت 15 دی ماه 1398 آماده ثبت طرح های تحقیقاتی اولیه پژوهشگران است.

لازم به تذکر است این مهلت تمدید نخواهد شد. اطلاعات بیشتر در خصوص اولویت های کمیته های علمی- تخصصی، فرایند ثبت و ارزیابی طرح های تحقیقاتی موسسه در وب سایت موسسه به نشانی www.nimad.ac.ir قابل دسترس است.