فهرست

بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با آرمان «افق های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سده پیش رو » در روزهای 27 لغایت 29 فروردین 1399 برگزار خواهدشد.

سایت فارسی همایش به نشانی : http://ichpe.org/  آماده پذیرش خلاصه مقالات علاقه مندان آموزش علوم پزشکی  تا 5 آذر 1398  است. متقاضیان می توانند نتایج فعالیت های نوآورانه/توسعه ای آموزشی و نیز پژوهش های آموزشی خود را در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی در چارچوبی که به همین منظور تهیه شده است در سامانه همایش بارگذاری کنند. برای تسهیل در ارسال خلاصه مقالات و راحتی کاربران، چارچوب و اطلاعات مورد نیاز در سامانه ثبت خلاصه مقاله در قالب یک فایل ورد تهیه و در سایت قرار گرفته است که شما می توانید با مرور و تکمیل آن، به کلیه اطلاعاتی که در زمان ارسال خلاصه مقاله به آن احتیاج خواهید داشت دسترسی پیدا کنید.