فهرست

سومین سمپوزیوم پوست، ترمیم سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

سومین سمپوزیوم پوست، ترمیم سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۸ در مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری برگزار میگردد.

در این سمپوزیوم تازه‌ها و کاربردهای سلول های بنیادی و مهندسی بافت در حوزه پوست و ترمیم، کارآزمایی های بالینی در سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در حوزه ترمیم پوست، اولویت‌های تحقیقات، فناوری و پایان نامه‌ها در حوزه پوست و ترمیم ارایه می شود. 
همچنین محصولات سلولی و پزشکی بازساختی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه پوست و ترمیم و چشم انداز تجاری سازی و بازار سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در حوزه پوست و ترمیم، از دیگر محورهای مطرح شده در این سمپوزیوم خواهد بود. 


این سمپوزیوم همچنین دارای امتیاز بازآموزی است وعلاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه سمپوزیوم به شماره 83532346 -021 تماس گیرند. 

محورهای سمپوزیم:
تازه ها و کاربردهای سلول های بنیادی و مهندسی بافت در حوزه پوست و ترمیم

کارآزمایی های بالینی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در حوزه پوست و ترمیم

اولویت های تحقیقات، فناوری و پایان نامه ها در حوزه پوست و ترمیم

محصولات سلولی و پزشکی بازساختی شرکت های دانش بنیان در حوزه پوست و ترمیم

چشم انداز تجاری سازی و بازار سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در حوزه پوست و ترمیم

سومین سمپوزیوم پوست، ترمیم سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی