فهرست

کارگاه پیشرفته تحلیل جامع آماری برای نگارش مقالات

کارگاه پیشرفته تحلیل جامع آماری برای نگارش مقالات

 

تاریخ برگزاری:

30 آبان ماه لغایت 2 آذر ماه      ساعت 8:00 الی 17:00

مکان برگزاری:

سالن توانمند سازی معاونت تحقیقات و فناوری

شرایط برگزاری:

  • حضور تمام وقت در روز های برگزاری کارگاه
  • آشنایی با نرم افزار SPSS و  STATA
  • مشارکت در نگارش حداقل 5 مقاله
  • ارسال  HRIBabol@gmail.comبه آدرس CV
  • مبلغ ثبت نام 1500000  هزار ریال می باشد. به شماره حساب 2178455012008، به نام حساب درآمد دانشگاه علوم پزشکی بابل واریز گردد.
  • برای اطلاع بیشتر با پژوهشکده سلامت (01132190557) تماس حاصل فرمایید.
  • ظرفیت کارگاه محدود می باشد و افراد بر اساس اولویت و سوابق پژوهشی(CV) انتخاب می گردد.