فهرست

کارگاه "اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و انتشارات"

 با حضور دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهش های  زیست پزشکی جناب دکتر احسان شمسی گوشکی در تاریخ 1396/12/24 در سالن شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار خواهد شد.


با توجه به ضرورت گذراندن کارگاه برای اعضاء محترم هیات علمی و محدودیت ظرفیت جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره  32207918 ( خانم بالغی ) تماس حاصل فرمایید.