فهرست

پژوهشکده

     

    پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل به عنوان اولین پژوهشکده این دانشگاه همگام با سایر پژوهشکده های کشور در راستای رشد و توسعه در شاخص های پژوهش و فناوری گام برمی دارد. هدف مدیریت این انستیتو علاوه بر افزایش توسعه کمی، پیشرفت در توسعه کیفی محصولات پژوهشی و فناوری نیز می باشد.

      پژوهشکده با تحت پوشش قرار دادن مراکز تحقیقاتی دانشگاه و برنامه ریزی های دقیق و با تلاشی همه جانبه در صدد هماهنگی و رشد مراکز در زمینه های پژوهشی بر آمده است. در این راستا پژوهشکده سلامت با تشکیل شورای پژوهشی، سعی در انسجام بخشیدن و یکپارچگی طرح های تحقیقاتی نموده تا طرح های تحقیقاتی ارسال شده به مراکز بر اساس نیازهای جامعه جهت دهی شوند.به استناد رای صادره در دویست و چهل و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ،مورخ 25/8/1393 با تاسیس پژوهشکده سلامت موافقت بعمل آمد. این شورا با 12 عضو از اساتید محترم دانشگاه، از اواخر سال 93 جلساتی را تشکیل داده و با هدف افزایش اعتبار مراکز تحقیقاتی، طرح های تحقیقاتی ارسال شده از مراکز را مورد بررسی قرار می دهند. امید است با استعانت از درگاه ایزد منان، در سال های آتی شاهد رشد بیش از پیش فعالیت های پژوهشی پژوهشکده در انجام پژوهشی در راستای حل مسائل و مشکلات جامعه باشیم.