فهرست

شورای پژوهشی پژوهشکده

اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت

1-دکتر مولود آقاجانی دلاور

دکترای تخصصی (PhD) / بهداشت باروری- دانشیار

14- دکتر مرتضی علیجانپور

دکترای فوق تخصصی بالینی/ غدد درون ریز و متابولیسم کودکان- استادیار

2-دکتر افسانه ارزانی

دکترای تخصصی (PhD) / پرستاری- استادیار

15- دکتر فاطمه غفاری

دکترای تخصصی (PhD) / پرستاری- استادیار

3- دکتر صدیقه اسماعیل زاده

دکترای تخصصی پزشکی / زنان و زایمان- استاد

16- دکتر رضا قدیمی

دکترای تخصصی (PhD) / علوم تغذیه- دانشیار

4- دکتر زهرا اکبریان

دکترای فوق تخصصی بالینی / طب نوزادی و پیرامون تولد- استادیار

17- دکتر سلیمان محجوب

دکترای تخصصی (PhD) / بیوشیمی- استاد

5-  دکتر منصور بابایی

دکترای فوق تخصصی بالینی / روماتولوژی- استادیار

18- دکتر حسن محمودی

دکترای فوق تخصصی بالینی / خون و سرطان کودکان- استادیار

6- دکترمعصومه بیانی

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های عفونی- دانشیار

19- دکتر سید علی مظفرپور

دکترای تخصصی (PhD) / طب سنتی- استادیار

7- دکتر علی بیژنی

مدیر توسعه پژوهش ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقات

20- دکتر سوسن موعودی

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی- استادیار

8- دکتر هادی پارسیان

دکترای تخصصی (PhD) / بیوشیمی- دانشیار

21- دکتر عمادالدین موعودی

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی- دانشیار

9- دکتر محمد تقی پور

دکترای تخصصی (PhD) / فیزیوتراپی- دانشیار

22- دکتر ساناز مهربانی

دکترای فوق تخصصی بالینی / گوارش کودکان- استادیار

10- دکتر سید غلامعلی جورسرایی

دکترای تخصصی (PhD) / علوم تشریحی- دانشیار

23- دکتر حسین نجف زاده

دکترای تخصصی (PhD) / داروشناسی- استاد

11- دکتر سید رضا حسینی

دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی اجتماعی- استاد

24- دکتر حمیدرضا نوری

دکترای تخصصی (PhD) / ایمنی شناسی- استادیار

12- دکتر ابراهیم ذبیحی

دکترای تخصصی (PhD) داروسازی / فارماکوگنوزی- دانشیار

25- دکتر محسن  وکیلی

دکترای فوق تخصصی بالینی / خون و سرطان بالغین- استادیار

13- دکتر هادی سرخی

دکترای فوق تخصصی بالینی / کلیه کودکان- استاد