فهرست

کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش

مقدمه

رشد روز افزون دانش پزشكي مديون تلاش هرروزه پژوهشگران و محققان اين حيطه در انجام پژوهش­هاي گوناگون در جهت پاسخ به سوالات موجود و حل معضلات حوزه سلامت است. رعايت استانداردهاي اخلاقي در همه­ ي مراحل تحقيق از طراحي تا اجرا و انتشار نتايج پژوهش­هاي زيست پزشکي دغدغه اصلي همه­ ي ذي نفعان از جمله سياست گذاران، سردبيران نشريات و  پژوهشگران حيطه­ها و رشته­هاي مختلف علوم پزشكي  است. در اين راستا فعاليت­هاي فراواني در سطح بين المللي در جهت افزايش اطمينان از رعايت استانداردهاي اخلاق در انتشار آثار پژوهشي صورت گرفته است. سازمان­هاي بين المللي متولي اخلاق نشر از جمله كميته بين المللي اخلاق نشرCOPE و يا كميته بين المللي سردبيران نشريات پزشكي ICMJE از ساليان پيش با ارائه راهنماهاي گوناگون سعي در اشاعه فرهنگ رعايت اصول اخلاقي در انتشار پژوهش­هاي پزشكي داشته­ اند. در سطح ملي نيز کميته ملي اخلاق در پژوهش­هاي زيست-پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان مرجع ملي مسايل مرتبط با اخلاق در پژوهش­هاي زيست پزشکي کشور در راستاي وظايف ذاتي خود و در جهت ايجاد شفافيت و وحدت رويه در کشور و نيز هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين المللي از جمله راهنماي كميته بين المللي اخلاق نشرCOPE، الزامات کميته­ي بين­المللي سردبيران مجلات پزشکيICMJE، بيانيه­ ي خط مشي انجمن جهاني سردبيران علوم پزشکيWAME و راهنماي شوراي سردبيران علميCSE، اين راهنما راتدوين و تصويب کرده ­است. هرگونه تخطي از استانداردهاي اعلام شده در اين راهنما  مصداق تخلف پژوهشي محسوب مي­شود و کميته ­هايي که بر اساس دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي مصوب شهريورماه ۱۳۹۴ مجاز به رسيدگي به سوءرفتارهاي پژوهشي هستند، لازم است اين راهنما را در موارد مربوطه مبناي قضاوت در مورد شکايات واصله و موارد در دست بررسي قرار دهند. دبيرخانه کميته ملي اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشکي وزارت متبوع  مسووليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل را به­ عهده دارد.