بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر حسین نجف زاده ورزی

دکتر حسین نجف زاده ورزی

دکترای تخصصی (PhD) / داروشناسی

رئیس پژوهشکده سلامت دانشگاه

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132190557
تلفن داخلی 273
فکس 01132190557
پست الکترونیکی najafzadehvarzi@gmail.com