فهرست

فراخوان پذیرش داوطلبین هیات علمی پژوهشی جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دوره دکتری تخصصی PHD با ارجحیت دوره دکتری پژوهشی (Ph.D by Research) که داراي شرايط ذيل مي باشند نسبت به انجام مصاحبه جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراکز تحقيقاتي تحت پوشش دانشگاه ( تالاسمي – ديابت – گوارش و کبد ) اقدام نمايد : 

- دارا بودن H Index  مساوی یا بالاتر از ۴ در پایگاه Scopus

- دارا بودن حداقل یک ثبت اختراع برای داوطلبین علوم پایه 

- دارا بودن حداقل ۱۰ امتیاز پژوهشی بر اساس آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی در ۵ سال اخیر ( لازم بذکر است دارا بودن حداقل ۲ مقاله پژوهشی با ضریب تاثیر برابر و يا بالاتر از ۲ در اين بند ضروري است ) اين بند فاقد سقف مي باشد .

           لازم بذکر است شرایط فوق الذکر الزامی بوده و به مدارکی که حائز شرایط نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مراکز تحقیقات متقاضی 

ردیف نام مرکز تحقیقات رشته های مورد تقاضا

۱ تالاسمی علوم بالینی

۲ دیابت اپیدمیولوژی یا PhDپژوهشی در زمینه های مرتبط با مرکز

۳ گوارش و کبد اپیدمیولوژی یا PhDپژوهشی در زمینه های مرتبط با مرکز

داوطلبین محترم مدارک مورد نیاز را از طریق پست پیشتاز تا پایان وقت اداری ۱۷/۱/۱۳۹۸به آدرس : ساری ، میدان معلم ، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکي مازندران ، کد پستي: ۴۸۱۷۸۴۴۷۱۸ ارسال نمايند .

تلفن تماس: ۳-۰۱۱۳۴۴۸۴۸۵۲

فراخوان پذیرش داوطلبین هیات علمی پژوهشی جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران