فهرست

همکاری پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل با جهاد دانشگاهی بابل

 

به منظور تبادل نظر و بررسی راهکارهای انجام پروژه های تحقیقاتی، کارگاه های آموزشی، آموزش کارشناسان آزمايشگاهي و بالینی و تدوین و اجرای دوره های آموزشی رشته های مورد نیاز همچنین استفاده مناسب از دستگاه ها و امکانات تحقیقاتی، این نشست امروز ۷ اذر ۹۷ برگزار شد.

در این جلسه که در پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید،  دکتر قدیمی معاون محترم تحقیقات و فناوری، دکتر بیژنی مدیر پژوهشی، دکتر نجف زاده ورزی سرپرست پژوهشکده سلامت و دکتر تیرگر رییس مرکز رشد و فناوری از دانشگاه علوم پزشکی بابل بهمراه جناب آقای مهندس شافعیان رییس دانشگاه علمی کاربردی بابل، جناب آقای دکتر جعفر نژاد قمی عضو هیات علمی و مدیر مرکز کارافرینی جهاد دانشگاهی بابل و جناب آقای مهندس تاکامی حضور داشتند

در این جلسه مقرر گردید با انقعاد تفاهم نامه راهکار های مناسب در زمینه های تحقیقاتی و آموزشی تدوین شود و از امکانات موجود و توانمندی های استادان و محققان برای پروژه های مشترک استفاده گردد.