فهرست

کارگاه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

کارگاه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت برای نخستین بار در تاریخ 10 اسفند 96 در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار خواهد شد. ثبت بیماری ها یک سیستم سازمان یافته برای جمع آوری، ذخیره سازی، بازیابی، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات افراد مبتلا به یک بیماری خاص و یا در مواجهه با مواد شناخته شده و یا مشکوک به اثرات نامطلوب در یک جمعیت و گستره  جغرافیایی مشخص است که از  سال 1393 در دستور کار معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت قرار گرفته است. اطلاعات جمع آوری شده از طریق این سامانه جهت مدیریت و سازماندهی بهتر بیماری و انجام تحقیقات استفاده می شود. 
از جمله اهداف اختصاصی این برنامه:

- بررسی روند بیماری و تغییرات آن

 - پایش پیشرفت بیماری در بیماران پر خطر 

 - برآورد نیازهای خدماتی و افزایش کیفیت مراقبت ها

 - انجام تحقیقات بهتر و مبتنی بر شواهد

 - توانمندسازی  بیماران جهت مشارکت در مراقبت از خود

 - هماهنگ ساختن مراقبت ها و شناسایی شکاف ها و چالش های درمانی و مراقبتی

-  افزایش آگاهی های عمومی جهت پیشگیری و کنترل بیماری ها

-  تدوین دستورالعمل های واحد جهت درمان و مدیریت موثرتر بیماری مبتنی بر شواهد

-  شبکه سازی و ارتقاء همکاری های بین متخصصی و گروههای تحقیقاتی کشور

-  ایجاد بستر مناسب جهت توسعه کمی و کیفی تحقیقات علوم پزشکی

هدف از ایجاد کارگاه، راه اندازی و استقرار برنامه ثبت برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد. لذا از علاقه مندان جهت شرکت در این کارگاه دعوت به عمل می آید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با دفتر پژوهشکده سلامت تماس حاصل فرمایید.

مکان برگزاری: کارگاه سالن VIP ساختمان شماره دو پژوهشکده